Start je actie voor Fonds verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een passende opleiding of werk dat bij hen past.

Wij geloven in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, midden in de samenleving. Daarom steunen wij projecten die dit mogelijk maken. Help jij ons mee?

Lees meer Lees minder
Bekijk alle campagnes
Veel mensen met een verstandelijke beperking voelen zich eenzaam. Hun leven speelt zich veelal binnenshuis of binnen de instelling waar zij wonen af. Ze zouden graag meer sociale contacten hebben of activiteiten in hun vrije tijd. Ze willen meedoen in de samenleving, vrienden maken, er op uit met anderen of sporten. Stuk voor stuk zaken waar zij veelal ondersteuning bij nodig hebben. Maar al deze dingen verrijken het leven ook, geven het kleur. En maken dat je je minder eenzaam voelt. Daarom steunt Fonds verstandelijk gehandicapten projecten die eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking tegengaan. Zoals maatjesprojecten, werkervaringsplekken midden in de maatschappij of dagjes uit voor mensen met een verstandelijke beperking.

ProkkelSterrenslag hét teamuitje voor betrokken bedrijven

24-05-2017 | 14:34 We zijn over de helft. Maar liefst 40 verschillende bedrijven komen maandagmiddag 2 juni naar Utrecht voor de ProkkelSterrenslag. Ze spelen in teams van 5 mensen met én 5 mensen zonder verstandelijke beperking. Het team dat het beste gebruik maakt van de beschikbare talenten gaat met de eerste prijs naar huis. Sommige bedrijven vinden het zo leuk dat ze met meerdere teams mee doen, zoals Nuon, Coöperatie DELA, Restart, Sodexo en het UWV. Maar ook gemeenten zoals Stichtse Vecht en Hollandskroon zijn van de partij. De bedrijven doen mee én sponsoren.  Met de ProkkelSterrenslag wordt tevens de landelijke Prokkelweek geopend, de week van prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, zie ook www.prokkel.nl.  Is uw bedrijf ook geïnteresseerd, er is nog een aantal teams dat graag mee wil doen, bijvoorbeeld cliënten van Parc Spelderholt en Humamitas DMH Zutphen. 
Lees meer | Bekijk alle